• Mindcare Academy Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

  Veri Sorumlusu - Veri sorumlusunun kimliği

  Kıvılcım Kıran Gen Selin Ilgaz Lefılleul Adi Ortaklığı - Mindcare Academy (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketimiz olarak tüm ziyaretçilerin mahremiyetine ve bu doğrultuda ziyaretçilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine ve gizli tutulmasına büyük önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

   

  Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?

  Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, ya da hizmetlerimizi kullandığınızda ya da kullanmak için talep oluşturduğunuzda sizin hakkınızda çeşitli kişisel veriler toplayabiliriz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Topladığımız bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

   

  • Adınız, soyadınız,

  • E-posta adresi ve telefon da dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz,

  • Eğer bir eğitime başvurursanız doğum tarihi, mezun olduğunuz okullar, çalıştığınız işler gibi bu eğitime katılımınızdan tam faydayı almak için gerekli olan çeşitli demografik bilgileriniz,

  • Eğitimlerin size uygunluğunu değerlendirmek için gerekli fizyolojik ya da psikolojik geçmişiniz ya da şu andaki durumunuz ile ilgili bilgiler,

  • Daha önce katıldığınız eğitimler, programlar, bunlarla ilgili deneyimleriniz,

  • Sağladığımız eğitimlerle ilgili olası diğer bilgiler,

  • Eğitime katılmak için motivasyonunuzu ve eğitimin size uygunluğunu değerlendirmek için gerekli görüş ve düşünceleriniz,

  • Katıldığınız eğitimlerle ilgili yorumlarınız

   

  Toplanan kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen nedenler dahilinde gereksinimlerinizi anlamak ve daha iyi bir hizmet sunmak için talep ediyoruz.

   

  Web sitemizde hang yol ve amaçlarla veri toplanmakta ve kullanılmaktadır?

  İletişim Formu ve/veya Canlı Sohbet Desteği Formu: Web sitemizdeki bu formları bizimle irtibata geçen kişilerin taleplerini karşılamak için kullanıyoruz. Bu form veya formları doldurarak bizimle paylaştığınız isim, e posta ve telefon bilgilerinizi iletişime geçtiğiniz konular dışında herhangi bir amaç (pazarlama ve tanıtım) ile işlemiyoruz, saklamıyoruz.

  Mindcare Academy Eğitim, Blog ve Duyurularına Abonelik Formları: Web sitemize yaptığınız ziyaretler sırasında eğitimler ve blog ile ilgili duyuruları alabilmek için abone olmak ve eğitim,blog hizmetlerimizle alakalı bilgi almak için kişisel bilgilerinizi (ad, soyad ve e-posta adres) paylaşacağınız Mailchimp ve/veya Google Forms adlı bulut tabanlı hizmet veren şirkette tuttuğumuz veritabanımıza kayıt olmaya davet ediyoruz. Abone ve duyuruları almak istemediğinizi belirtene kadar verilerinizi sadece bu amaç için kullanıyoruz ve tutuyoruz. Herhangi bir şekilde üçüncü partilerle paylaşmıyoruz.

  Eğitim başvuru ve kayıt formları: Sunduğumuz eğitimler hakkında bilgi sahibi olmak veya kayıt olmak isteyen kişiler için özel formlar kullanıyoruz. Bu formlardan topladığımız verilerinizi sadece bu amaçlarla kullanıyoruz. Kayıt formlarını doldururken paylaştığınız kişisel verilerinizi açık rızanız olması halinde veritabanımıza ekliyoruz ve gelecek dönem eğitimlerimiz hakkında sizi haberdar etmek için kullanıyoruz. Tarafımıza paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi hiçbir amaç ile satmıyoruz, kiralamıyoruz ve hukuki zorunluluğu olmayan durumlar dışında başkaları ile paylaşmıyoruz. Bu veriler Şirketimizin eğitimler konusunda işbirliği yaptığı yurt içi ve yurt dışında mukim iş ortaklarımız olan kurumlarla kişisel güvenlik ve gizliliğinize dikkat edilerek paylaşılabilinir. Bu şekilde toplanan ve paylaşılan kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen nedenler dahilinde gereksinimlerinizi anlamak ve daha iyi bir hizmet sunmak için talep ediyoruz.

  Çerezler: Web sitemizin ziyareti ve hizmetlerinin kullanımı sırasında yaşadığınız deneyimi daha iyi hale getirebilmek, sosyal medya özelliklerini sunabilmek ve sitemize gelen trafiği analiz edebilmek için çerez(cookies/küçük boyutlu dosyalar) ve işaretçileri kullanıyoruz. Kullanımınıza ilişkin topladığımız verilerinizi site altyapısını yönetme ve pazarlama amacı ile sosyal medya ve analiz hizmeti veren iş ortaklarımızla paylaşmaktayız. Tarayıcınız üzerinde uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz. Web sitemizi tam işlevsel bir biçimde kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmenizi öneririz.

   

  İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

  Toplanan kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; Şirketimiz tarafından iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Toplanan Kişisel Verileriniz, yukarıda açıklananlar haricinde üçüncü şahıslara aktarılmayacak, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir.

   

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

  Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati veya hakkın korunması sebepleriyle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, bizzat işyerimize gelmeniz halinde müşteri görüşmeleri vasıtasıyla; e-posta, şirket telefonumuz vasıtasıyla tarafımıza yapılan başvurular, iletilen talepler, internet sitemiz üzerinden, sosyal medya, kısa mesaj vb. kanallarla, işyerimizde bulunan kamera kayıt sistemleri, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar üzerinden; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

   

  Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları kapsamındaki hakları nelerdir?

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.mindcareacademy.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Mindcare Academy Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Mindcare Academy’ne iletebilirsiniz.

  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri uygun gördükleri takdirde Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler. Buna göre Veri Sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahiptir.

   

  Başvuru nasıl yapılır?

  Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak yapabilirsiniz:

  • Yazılı olarak Şirketimizin adresine (Levent Mahallesi Cömert Sokak Emlak Kredi Bankası Blokları C2 Blok D:13 Beşiktaş/ İSTANBUL) veya;

  • İlgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak şirketimizin kep adresine yapabilirsiniz.

  Buna göre Şirketimize veri sahiplerinden gelecek aşağıda yer alan talepleri içeren Türkçe yazılmış başvurulara yasal süreler içerisinde e-posta veya fiziksel mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması Şirketimiz tarafından sağlanacaktır. Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

  Başvuruların içeriğinde aşağıdaki bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvurunuz işleme alınamayacaktır. Buna göre başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzanız,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar için TC Kimlik Numarası Yabancılar için uyruğu pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,

  • Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,

  • Talep Konusu’nun açıkça belirtilmesi

  Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVKK”) tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacak olup başvuruya ilişkin cevaplamalar KVKK tarafından yayınlanan tebliğ kapsamında ücretlendirilecektir.

  Yukarıdakilere ek olarak Kişisel Bilgilerinizin işlenmesinin yürürlükteki veri koruma kanunlarını ihlal ettiğini düşünmeniz halinde bize başvurabilirsiniz. Başvurunuzun reddedilmesi, verdiğimiz cevabın yetersiz gelmesi veya yasal süresinde cevap verilmemesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

  Talebinizi yerine getirmek için makul olan tüm çabaları göstereceğiz; ancak bu tür erişim taleplerini reddetme veya gerekli olması ya da yürürlükteki kanunların izin vermesi halinde bu taleplere kısıtlama ve koşul getirme hakkımızı saklı tutmaktayız.

   

  İletişim

   

  Bu Aydınlatma Metni ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   

  Mindcare Academy’ne ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

   

  Firma Ünvanı: Mindcare Academy - Kıvılcım Kıran Gen Selin Ilgaz Lefılleul Adi Ortaklığı

  Adres: Levent Mahallesi Cömert Sokak No: 2 Levent Emlak Bankası Blokları C2 Blok Daire 14 34330 Levent / Beşiktaş / /İSTANBUL

  Besiktaş V.D. 6201285881