• Mindfulness nedir?

  "Mindfulness, bilinçli olarak, açık, nazik ve anlayışlı bir şekilde dikkati yönlendirmekten ortaya çıkan farkındalıktır." Shario & Carlson

  Hiç yoldayken gideceğiniz yere varıp yaptığınız yol ile alakalı hiçbir şey hatırlamadığınız oldu mu? Veya atıştırmalık bir şey alıp, birkaç dakika sonra sadece boş bir pakete baktığınızı fark ettiğiniz oldu mu? Bu örnekler tam da “otomatik pilot” dediğimiz işleyiş biçimini özetliyor. Günün çoğunu bu “otomatik pilotta” geçirdiğimizde, anlarımızın çoğunu kaçırıyoruz. Türkçeye “Bilinçli Farkındalık” olarak çevrilen “Mindfulness” becerisi aslında yaşadığımız deneyimin yaşarken farkında olmaktır. Düşüncelerimiz, duygularımız ve duyumlarımızın yargısız bir şekilde farkına varmamızı sağlar. Dikkat etme becerisini geliştirmek ve anda yaşadığımızın farkında olmak hayatın baskılarını ortadan kaldırmaz ancak onlara daha verimli ve daha sakin karşılık vermemize yardımcı olur.

   

  Mindfulness’ı öğrenmek ve pratik etmek genellikle bilinç dışı gerçekleşen kalıplaşmış duygusal ve fizyolojik tepkilerinin farkına varmamızı ve onlardan bir adım geri atmamızda yardımcı olur. Bu pratik aynı zamanda hayatımızda tamamıyla var olmamızı sağlar ve hayat kalitesini artırır.

  Mindfulness bu konularda yardımcı olabilir:

  • Otomatik, alışagelmiş tepkileri fark etme, yavaşlatma veya durdurma
  • Zorlayıcı ve karmaşık durumlara daha etkili bir şekilde karşılık verme
  • Durumları daha net görebilme ve onlara daha iyi odaklanabilme
  • Yaratıcılığı artışı
  • İşte ve evde denge ve esneklik elde etmek

  1979’da Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından ABD Massachusetts Üniversitesi’nde kurulan Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) programı, bugüne kadar bilimsel yönden kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve Mindfulness pratiğinin beynimizin yapısını değiştirdiği gösterilmiştir. Önce sağlık sektörlerinde uygulanmaya başlayan Mindfulness eğitimleri, günümüzde okullarda, hapishanelerde ve işyerlerinde de uygulanmaktadır.

  Mindfulness pratiği şunları geliştirebilir:

  • Duygusal zekâ
  • Kişilerarası ilişkiler
  • Olayın bütününü görebilme kabiliyeti
  • Problem çözümü
  • Karar alma
  • Odaklanma ve konsantrasyon
  • Stres yönetimi
All Posts
×